Huisregels

Onze huisregels

Bekijk hieronder de huisregels van Tandartspraktijk Bartholomeus..

Mondgezondheid maakt deel uit van de algemene gezondheid. Ons doel is om u te helpen een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden. Bij onze kennismaking verzamelen wij daarom de noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. Hiervoor moet de gezondheidsvragenlijst ingevuld worden.  Zo kunnen wij zo optimaal mogelijk aan uw verwachtingen voldoen.

Wij behandelen uitsluitend op afspraak. Afspraken worden ingepland op basis van beschikbaarheid. Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren afgezegd worden, anders kan de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem contact met ons op. U kunt het beste bellen tussen 8.15 uur en 10.00 uur dan kunt u meestal dezelfde dag nog gezien worden.

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen etc. Ook wijzigingen van adres, telefoonnummer en verzekering altijd aan ons doorgeven (medicijnlijst kunt u afgeven bij de balie).

Het is verstandig om minimaal 1x per jaar een tandheelkundige controle te doen, waarbij tevens indien nodig tandsteen wordt verwijderd, zodat optimale reiniging goed mogelijk is. Wij proberen optimale tandheelkunde te bieden en verlangen van u een goede mondhygiëne. Indien die beter kan, zullen wij die proberen bij te sturen of verwijzen naar een mondhygiënist(e).

Voor goede diagnostische tandheelkunde is het nodig om soms röntgenfoto’s te maken. Wij doen dat dus ook, afhankelijk van de noodzaak en individueel bepaald. Wij houden daarbij rekening met het ALARA principe (zo weinig straling als redelijkerwijs mogelijk). 

Wij zullen zowel afspraakherinneringen als overige administratie (facturen, verwijzingen etc.) zoveel mogelijk digitaal versturen aan u. Dit om de administratieve last en het milieu te sparen. Uw persoonsgegevens worden daarbij uiteraard volledig beschermd. Afspraakherinneringen dienen als geheugensteun voor uw afspraak, maar daaraan kunnen geen rechten ontleend worden. Houdt u dus ook altijd uw eigen afspraak bij in u agenda.

Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. U kunt hiervoor uitgenodigd worden door een onafhankelijk onderzoeksbureau. 
Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balie-assistente/tandartsassistente en/of de tandarts.

Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden in verband met verhuizing, dan wordt er een machtigingsformulier voor het overdragen van een dossier ingevuld en ondertekend.

Indien u een meningsverschil heeft met uw tandarts en denkt dat de tandarts aantoonbaar in gebreke is gebleven, zullen wij altijd eerst proberen dit op te lossen met de patiënt. Mocht dat niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u zich richten tot de NMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen.