Medicatie

Medicatie

Voor het uitvoeren van bepaalde behandelingen is het voor ons van groot belang om van u als patiënt een actuele medicijnenlijst te hebben daar dit bij bepaalde ingrepen in sommige gevallen kan leiden tot (ernstige) complicaties. Daarnaast zijn wij ook wettelijk gezien verplicht om actuele medicatie-gegevens van elke patiënt te documenteren.

Wij verzoeken u dan ook vriendelijk, indien u medicijnen gebruikt, om ons van actuele gegevens daaromtrent te voorzien. U kunt kosteloos een uitdraai van uw medicijnen verkrijgen bij uw apotheek. U kunt deze bij ons afgeven of mailen naar ons.